Karte

Auto karta BiH

Putujete u Bosnu i Hercegovinu, ili trebate voziti između gradova? Onda vam je sigurno potrebna i auto karta BiH zbog lakšeg snalaženja na putevima. Ponudili smo vam neke auto karte i servise za karte koje smo pronašli, kako bi vam pomogli…

Karta Skoplje

Grad Skoplje je glavni je i najveći grad bivše jugoslovenske Republike Makedonije s oko 510.000 stanovnika, prema popisu iz 2006. godine, dok je šire gradsko područje imalo oko 670.000 stanovnika. Grad se nalazi u uskoj dolini rijeke Vardar,  na sjeveru su…

Karta Makedonija

Makedonija je smještena na jugoistoku Europe, glavni grad je Skoplje (na makedonskom Скопје) a ima status prema UN-u kao Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, koja graniči sa Srbijom i Kosovom na sjeveru,, na jugu sa Grčkom, na zapadnom sa Albanijom i…

Karta Slovenija

Republika Slovenija se nalazi na jugu Srednje Europe u podalpskoj regiji, a manjim dijelom je i sredozemna i panonska država , koja na zapadu graniči s Italijom, na sjeveru s Austrijom, na sjeveroistoku s Mađarskom, s Hrvatskom granići na istoku…

Karta Ljubljana

Grad Ljubljana (njemački: Laibach, talijanski: Lubiana) je glavni i najveći grad Slovenije. Središte gradske općine Ljubljana jedne od 11 gradskih općina u zemlji. Grad leži na rijeci Ljubljanici, približno 10 km od utoka u Savu. Povjesničari se ne slažu o…

Karta Crna Cora

Crna Gora se nalazi u jugoistočnoj Europi na Balkanu sa teritorijalnim izlazom na Jadransko more. Glavni grad je Podgorica, a prijestolnica Cetinje.Crna Gora je nezavisna i suverena država, republikanskog oblika vladavine. U Crnoj Gori je zvanično u upotrebu službeni jezik…

Karta Podgorica

Podgorica je kao glavni grad Crne Gore ujedno i najveći grad Crne Gore a smješetn je u središnjem dijelu doline rijeke Morače. Prema službenom popisu stanovništva iz 2011. godine imao je oko 160.000 stanovnika, dok je sa okolnim područjem grada…

Karta Mostar

Grad Mostar (službeni naziv) je grad u Bosni i Hercegovini, kroz koji teče rijeka Neretva. Kulturno je i privredno središte Hercegovine te upravno sjedište Hercegovačko-Neretvanskog kantona. Mostar je najveći urbani centar u Hercegovini i peti grad po veličini u Bosni…

Karta Banja Luka

Grad Banja Luka je prema veličini drugi grad u cijeloj BiH, a mnogi ga smatraju jednim od njenih najljepših gradova. Grad se nalazi u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, kroz grad teče rijeka Vrbas. Upravno je središte Republike Srpske, te…

Karta Sarajevo

Glavni grad Bosne i Hercegovine je Sarajevo kao njen najveći urbani, kulturni, ekonomski i prometni centar, glavni grad Federacije Bosne i Hercegovine i sjedište Sarajevskog kantona. Broj stanovnika je prema popisu iz 1991. grad je imao 416.497, a prema procjeni…