Biografije

Zdravstveni radnik CV primer

Biografija sadrži sve podatke i redosled kao na slici što je prema evropskom standardu. Ovo je primer biografije kako zainteresovati poslodavca da vas pozove na intervju za radno mesto Zdravstveni radnik. Navedena slika je: Zdravstveni radnik CV obrazac, koji upućuje…

Webmaster CV primer

Biografija je primer koji sadrži lične podatke, radno iskustvo i obrazovanje. Vaš CV-a treba da ima sve informacije koje trebaju poslodavcu da odluči hoće li vas pozvati na intervju za radno mesto Webmaster. Slika predstavlja izgled za: Webmaster CV obrazac,…

Vrtlar CV primer

Kada kandidat za posao ima radno iskustvo kao vrtlar koji je imao i svoje glavne zadatke, onda se može poslužiti ovim primerom da napiše svoj CV, tako da pokaže da ispinjava kriterije za radno mesto Vrtlar. Na slici je vizuelni…

Vozač CV primer

Dobar primer biogafije za otvoreno radno mesto vozač, koji ima neko iskustvo i to je naveo u tekstu. Slika pokazuje kako CV biografija treba da istakne vaše sposobnosti i kvalifikacije za posao, da bi vas poslodavac pozvao na intervju. Ovo…

Vodoinstalater CV primer

Korisno je pogledati primer CV-a pre nego napišete vaš CV za radno mesto Vodoinstalater. Ako imate radnog iskustva na sličnim poslovima navedite ga, poslije vaših ličnih podataka, a takođe napišite i obrazovanje ili kurseve koje ste stekli. Na ovoj slici…

Vođa tima CV primer

Ovaj CV za posao služi kao primer kako napisati kvalifikacije za konkurs za radno mesto Vođa tima. Počnite sa vašim ličnim informacijama, zatim, radno iskustvo koje ste imali sa glavnim poslovima i odgovornostima, obrazovanje, edukacije i slično. Slika pokazuje šta…

Viši konsultant CV primer

Ovde je prezentiran CV kao dokument koji prezentira Vas i vaše kvalifikacije, znanje, veštine, potrebne za radno mesto Viši konsultant. To je primer kojeg možete prilagoditi sa vašim podacima i potrebama. Na slici je vizuelni izgled za: Viši konsultant CV…

Viši financijski savetnik CV primer

Primer biografije – CV objašnjava kako vaše kvalifikacije i znanje ispinjavaju kriterije za radno mesto Viši financijski savetnik, gde treba napisati podatke o sebi, kontakti, radno iskustvo, obrazovanje, veštine i znanja. Slika vizuelno predstavlja: Viši financijski savetnik CV obrazac, koji…

Vatrogasac inspektor CV primer

Primjer CV-a koji sadrži informacije o sebi, kontakti, radno iskustvo, obrazovanje, veštine i znanja, koje trebate upisati i poslati poslodavcu za radno mesto Vatrogasac inspektor. Slika predstavlja izgled za: Vatrogasac inspektor CV obrazac, koji je primer kako napisati CV ili…